Mr. E. Stap

Veem Advocaten

Mr. Eric Stap is in 1990 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn beëdiging als advocaat in 1991 is hij met name werkzaam op de terreinen bestuursrecht (uitkeringsrecht, vreemdelingenrecht), echtscheidingsrecht en strafrecht. Hij richt zich voornamelijk op particulieren die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging, voorheen pro deo). Vaak zijn zaken in zijn praktijk gericht tegen het handelen van machtige overheidsinstanties, of het nu uitkeringsinstanties betreft in civiele zaken (UWV, DWI) of justitie in strafzaken.

Goede communicatie tussen cliënt en advocaat is van wezenlijk belang om goede rechtsbijstand te kunnen verlenen. Korte lijnen tussen advocaat en cliënt, snel afspraken maken en direct handelen zijn hierbij essentieel. Ook neemt mr. Stap deel aan spreekuren in de wijken Geuzenveld, Oost en Zuidoost om de drempel tussen cliënt en advocaat zo laag mogelijk te maken.

Meer informatie of vragen?

Mail Mr. E. Stap