Mr. F. Lavell

Veem Advocaten

Mr. Frank Lavell studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sinds augustus 2010 als advocaat. Na zijn studie werkte hij bij de sociale diensten van Haarlem en Amsterdam. Als man van de praktijk heeft hij een ruime kennis van het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, werknemersverzekeringen als WW en WIA en volksverzekeringen als AWBZ en AOW). Sinds zijn beëdiging als advocaat is mr. Lavell zich ook gaan toeleggen op andere rechtsgebieden, zoals personen- en familierecht (echtscheidingen, ouderlijke macht, alimentatie), huur- en arbeidsrecht, kleinere strafzaken, verkeersrecht (wet Mulder, geschillen met CJIB en CBR) en andere bestuursrechtelijke geschillen.

In veel van zijn zaken speelt de overheid een belangrijke rol. Vaak is die de directe tegenspeler van zijn cliënten, maar regelmatig ook de 'bewaker' van een bepaald belang op de achtergrond. Het lijkt een trend dat een toenemend aantal cliënten merkt dat hun eigen belangen daarbij steeds meer in het gedrang komen. Mr. Lavell probeert deze onbalans te herstellen door zijn cliënten met zijn gedegen kennis en grote betrokkenheid terzijde te staan. Steeds weer ervaart hij in procedures dat zijn strategische kennis van de overheid 'van binnenuit' hem en zijn cliënten veel voordelen oplevert.

Meer informatie of vragen?

Mail Mr. F. Lavell
Spreekuren Mr. F. Lavell