Mw. Mr. M. Öz - Korkmaz

Mr. M. Öz heeft haar master Internationaal- en Europees fiscaalrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Tijdens haar studie heeft zij zich tevens verdiept in master Nederlands fiscaalrecht en master Strafrecht.

Onder cliënten en collega’s staat mr. M .Öz bekend als een betrokken advocaat die goed luistert en vervolgens kritische vragen stelt. Een van de eigenschappen van mr. M. Öz is haar empathisch vermogen dat zij gebruikt om doelbewust en resultaatgericht te werk te gaan.

Het recht dient voor een ieder toegankelijk te zijn vindt mr. M. Öz en houdt zich voornamelijk bezig met de sociaal advocatuur. Indien een cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand maakt zij een schappelijke prijsafspraak.

De praktijk van mr. M. Öz is voornamelijk gericht op:

  • - Personen- en familierecht;
  • - Strafrecht;
  • - Bestuursrecht;
  • - Slachtofferrecht;


Als advocaat treedt mr. M. Öz naar buiten op onder de naam Veem Advocaten. Zij maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband ‘Veem Advocaten’. Mr. M. Öz werkt voor eigen rekening en risico als een eenmanszaak onder de naam “mw. mr. M. Öz Korkmaz”. Zij sluit zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelt zelfstandig de zaken. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor mr. M. Öz bij haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is verzekerd.