Mr drs C.M.E. Schreinemacher

Mr drs C.M.E. Schreinemacher studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ruim 30 jaar werkzaam als advocaat en doet onder meer familiezaken, strafzaken, uitkeringzaken en procedeert daarnaast op meerdere gebieden in  privaatrechtelijke zaken voor de Rechtbank.

Procederen op basis van een toevoeging is geen probleem wanneer iemand daarvoor in aanmerking komt.

Meer informatie of vragen?

Mail Mr. drs. C.M.E. Schreinemacher