Veem Advocaten

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Tijdens hun praktijk hebben de advocaten van Veem Advocaten zich gespecialiseerd in een of meer rechtsgebieden. Om deze kennis actueel te houden, volgen zij ieder jaar weer cursussen. Hierdoor zijn zij altijd op de hoogte van de nieuwste wetgeving en de laatste jurisprudentie.

Arbeidsrecht

Voor vragen over een aangezegd ontslag, een arbeidsconflict of een geschil over uw arbeidscontract, kunt u bij ons terecht.

Strafrecht

U bent gedagvaard als verdachte of als getuige, u bent slachtoffer van een misdrijf of u bent ten onrechte gedetineerd geweest. Bij alle vragen en zaken betreffende het strafrecht kan één van onze advocaten u helpen.

Personen- en familierecht

Bij vragen of problemen met betrekking tot een echtscheiding, alimentatie of de herziening daarvan, ouderlijk gezag, ondercuratelestelling, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, onderbewindstelling kunt u bij Veem Advocaten terecht.

Sociaal zekerheidsrecht

Bij vragen of problemen met een uitkerende instantie betreffende de bijstand, WW, ziektewet, AOW, WIA, kinderbijslag.

Vreemdelingenrecht

Bij vragen over een vergunning tot verblijf, machtiging voorlopig verblijf, tijdelijk verblijf of als u zich in vreemdelingenbewaring bevindt.

Huurrecht

Bij vragen over een huuropzegging of onderhoud van uw huurwoning of bedrijfsruimte.

Verkeersrecht

In geval u betrokken bent bij een verkeersongeval of als u vragen heeft over aansprakelijkheid in verband met een verkeersongeval, dan kunnen wij u hierover adviseren.