Veem Advocaten

Tarieven

Tarieven Indien u een gering inkomen of vermogen heeft, kan aan de Raad voor Rechtsbijstand worden verzocht om (een deel van) de kosten verband houdend met de werkzaamheden van de advocaat te vergoeden. U bent dan slechts een eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u informatie verkrijgen over de meest recent vastgestelde inkomensgrenzen en de eigen bijdrage: www.rvr.org. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt het uurtarief in rekening gebracht. Dit is thans € 225,00 excl. BTW.

Op alle overeenkomsten van Veem Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.