Veem Advocaten

Rechtsgebieden

De advocaten van Veem Advocaten zijn gespecialiseerd op een of meer rechtsgebieden. Hun kennis is actueel en zij zijn op de hoogte van de nieuwste wetgeving en de laatste jurisprudentie.

STRAFRECHT
U bent gedagvaard als verdachte of als getuige, u bent slachtoffer van een misdrijf, u bent ten onrechte gedetineerd geweest, uw spullen zijn in beslag genomen door Justitie en u krijgt deze niet terug? Bij alle vragen en zaken betreffende het strafrecht kunnen onze gespecialiseerde advocaten u helpen. Ook als u of uw familielid in hechtenis is genomen, kunt u contact met ons opnemen.

WVGGZ/WZD
U of uw familielid heeft een crisismaatregel of een zorgmachtiging ontvangen? Laat u zich door onze gespecialiseerde Wvggz/Wzd advocaten bijstaan.

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT
Vragen of problemen met een uitkerende instantie betreffende de bijstand ( Participatiewet ), WW, ziektewet, AOW, WIA of toeslagen. Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

VREEMDELINGENRECHT
Vragen of problemen met een vergunning tot verblijf, machtiging voorlopig verblijf, tijdelijk verblijf of als u zich in vreemdelingenbewaring bevindt. Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

ASIELRECHT
Bij vragen over asiel kunt u ook terecht bij onze gespecialiseerde advocaten.

BESTUURSRECHT
Vragen of problemen omtrent een gebiedsverbod, sluiten van woning of bedrijf vanwege Opiumwet of andere strafbare feiten, u krijgt geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) of uw aanvraag urgentieverklaring is afgewezen? Voor al uw vragen of problemen kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaten.

FAMILIERECHT
Advies en procederen over echtscheidingen, alimentatie- en omgangszaken en andere familierechtzaken zoals vervangende toestemming van de Rechtbank voor een paspoort voor kind, reizen met kind of vaccineren , ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, bewind-, mentorschap, en curatelezaken.