Veem Advocaten

Tarieven

PRO DEO

Indien u geen advocaat kunt betalen, is het mogelijk dat de staat uw advocaatkosten betaalt. Wel dient er aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. De aard van de zaak en de hoogte van uw inkomen/vermogen zijn hiervan belang. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor de Rechtsbijstand raadplegen of contact opnemen met Veem Advocaten.

VAST TARIEF

Veem Advocaten werkt ook op basis van een totaal prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs besproken voor de behandeling van uw zaak.

UURTARIEF

Ook werkt Veem Advocaten op basis van een uurtarief. Het uurtarief betreft € 250,- per uur exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Voor de behandeling van de zaak kan er een voorschot worden gevraagd. Indien u in een strafzaak wordt vrijgesproken, is het mogelijk om de gemaakte kosten terug te vorderen van de overheid.